page contents
تبليغاتX
فیلم

:: به فروشگاه khadamat2014 خوش آمدید ::

:: محصولات شاخه فیلم ::
فیلم دستگاه پرس
فیلم ایمنی کار با دستگاه پرس این فیلم که دوبله شده از زبان فرانسه به فارسی در حدودنیم ساعت می باشدحاوی تمامی نکات ایمنی هنگام کار کردن با دستگاه پرس می باشد که قسمتی از آن در توضیحات آورده شده است:
قیمت : 45,000 ریال
فیلم ایمنی جرثقیل
فیلم ایمنی جرثقیل: برای جابجا کردن وسایلی که وزن زیادی دارند جرثقیل ها کمک زیادی به ما انسان ها میکنندو زندگی را برای ما آسان تر می کننداما اگر از آنهابه درستی استفاده نشود می تواند باعث خسارت صدمه ویا حتی مرگ شود. بقیه در توضیحات
قیمت : 45,000 ریال